AVALON MEDIA

.

Uvjeti Poslovanja

Razvojni Proces!

AVALON MEDIA ima ustaljeni razvojni proces koji je osmišljen s ciljem da se web projekt, ili ostala poslovna web rješenja uspješno dovrše s najmanjim rizikom i po klijenta, i po agenciji AVALON MEDIA. Taj razvojni proces između ostalog propisuje: načine komunikacije između klijenta i AVALON MEDIA-e (usmeno, pismeno, uživo), redoslijed faza rada, tehnologije, alate i materijale koje AVALON MEDIA koristi u svome radu. Klijent pristaje slijediti AVALON MEDIA-in razvojni proces na način kako i u trenutku kada to AVALON MEDIA zatraži od klijenta. AVALON MEDIA jamči za nesmetano funkcioniranje pruženih proizvoda i usluga u trajanju jamstvenog roka koji je definiran ugovorima koje klijent potpisuje s AVALON MEDIA-om.

Jamstva!

Jamstva vrijede isključivo za web projekte, i  ostala poslovna web rješenja koja su pod potpunom AVALON MEDIA kontrolom, što znači: da su ti web projekti, i ostala poslovna web rješenja smješteni na AVALON media infrastrukturi i da programski kôd programira i održava isključivo AVALON MEDIA, bez uplitanja drugih strana. Postavke web projekta drukčije od navedenog, reguliraju se posebnim ugovorima.

 

Proizvodi i usluge trećih strana!

Ako vam na ponudu stavimo proizvod ili uslugu koju nudi treća strana (npr. Google, Facebook i slično), prihvaćanjem takve ponude prihvaćate i mogućnost da treća strana naknadno promijeni uvjete pružanja svoje usluge, na što AVALON MEDIA ne može utjecati niti biti odgovoran za njih.

Standardno i žurno pružanje usluga!

Pružanje usluga može biti STANDARDNO i ŽURNO i naplaćuje se po AVALON MEDIA cjeniku usluga i po satnici rada AVALON MEDIA stručnjaka što je definirano ugovorom. AVALON MEDIA će tijekom radnog dana, pružanje usluga uvijek naplaćivati i obavljati po cjeniku standardnog pružanja usluga, osim ako klijent ne naruči drukčije. Ako klijent želi naručiti žurno pružanje usluga, njegova je obveza da to izričito naglasi. Ako AVALON MEDIA iz bilo kojeg razloga ne može pružiti žurne usluge, AVALON media će klijentu ponuditi standardno pružanje usluga. Ako klijentu to nije prihvatljivo, klijent smije o vlastitom trošku angažirati drugu tvrtku za to jednokratno pružanje usluga. Da bi AVALON MEDIA mogla organizirati žurno pružanje usluga, klijent ga mora najaviti, najkasnije do 13 sati radnim danom.

Pružanje usluga s interventnim dežurstvom!

Kod interventnog dežurstva, klijent dobiva poseban broj mobitela AVALON MEDIA djelatnika (jednog ili više njih) koji počinju s pružanjem usluga odmah kada prime poziv od klijenta (slanje e-maila nije zamjena za poziv i temeljem e-maila bez poziva održavanje se neće obaviti). Ako klijent neopozivo naruči interventno dežurstvo ali ne uputi poziv na mobitel, klijentu će se naplatiti cijena interventnog dežurstva.

Definicija usluge održavanja!

Održavanje je svaka promjena prethodno odobrenog dizajna, web programa, sadržaja i poslužiteljskih postavki web stranice, te bilo kakva promjena u  ostala poslovna web rješenja u ponudi koju klijent zatraži od AVALON MEDIA-e. Naplaćuju se nadogradnje, ponovne i višestruke promjene prethodno odobrenih elemenata te popravci pogrešaka koje nije prouzročila AVALON MEDIA. Naplaćuje se i uklanjanje promjena funkcionalnosti web stranica koje nastaju zbog napretka tehnologije ili neželjenih aktivnosti trećih osoba koje AVALON MEDIA ne može zaustaviti, predvidjeti niti spriječiti: izlazak novih browsera i novih verzija postojećih browsera, izlazak novih uređaja i tehnologija za pregled web stranica, nadogradnje programskih jezika i baza podataka na kojima se temelje AVALON MEDIA proizvodi i usluge, nadogradnje na nove, stabilnije i sigurnije verzije web programa drugih proizvođača koje su instalirane na klijentovim web stranicama, radi osiguranja nesmetane funkcionalnosti ili uklanjanja problema u radu tih web programa (npr. nadogradnje vizualnog editora, foruma, newsletter programa, banner rotatora…), nadogradnje web poslužitelja na kojem su smještene klijentove web stranice i sve ostale slične promjene koje AVALON MEDIA nije mogla predvidjeti u trenutku izrade web stranica ili ostala poslovna web rješenja.

Održavanje koje se ne naplaćuje!

Popravljanje pogrešaka web stranica, ili ostalih poslovnih web rješenja koje je uzrokovala AVALON MEDIA ne smatra se održavanjem. Ispravljanje eventualnih pogrešaka koje je prouzročila AVALON MEDIA, besplatno je isključivo tijekom radnog vremena i isključivo u jamstvenom roku čije je trajanje definirano u ugovoru o izradi web projekta ili programskoga rješenja. Izvan radnog vremena i nakon isteka jamstvenog roka, zahtjevi za ispravljanjem pogrešaka naplaćuju se po cijeni satnice rada koja je definirana AVALON MEDIA ugovorom. Zahtjevi za ispravljanjem pogrešaka izvan radnog vremena naplaćuju se kao žurno održavanje, po cjeniku satnice rada koja je definirana AVALON MEDIA ugovorom.

Uvjeti financijskog poslovanja - slanje računa i plaćanje!

Prije početka rada na projektu, svaki klijent plaća avans u unaprijed dogovorenom iznosu, tj. prema modelu koji je definiran ugovorom. Kod web projekata i ostalih projekta, model plaćanja je 50:50. AVALON MEDIA šalje idući račun najkasnije čim je AVALON MEDIA dovršila sve ugovorene usluge. Eventualne pogreške u web projektu, koje je klijent naknadno uočio, AVALON MEDIA će besplatno ukloniti u ugovorenom jamstvenom roku. Klijent prihvaća da uklanjanje takvih pogrešaka ne odgađa plaćanje računa. AVALON MEDIA izdaje R1 račun, te se uplate mogu izvršiti na poslovni račun tvrtke AVALON MEDIA, te korištenjem PayPal servisa, ili korištenjem BitCoin servisa.

Uvjeti financijskog poslovanja - usluge koje se plaćaju periodički!

Određene vrste usluga koje ste naručili od tvrtke AVALON MEDIA plaćaju se periodički (najčešće godišnje ili mjesečno). Riječ je o uslugama kao što su najam naših CMS aplikacija, smještaj web stranica, produžetak registracije internetskih domena i sl, što se još detaljno definira ugovorom.