AVALON MEDIA

.

Email Marketing

E-mail marketing je oblik internetskog marketinga tj. digitalna inačica letaka koji se ubacuju u poštanski sandučić. No ipak, postoje brojne zlouporabe elektroničke pošte. Korisnici su često zasipani neželjenim porukama (tzv. spam) kojima poduzeća pokušavaju doći do potencijalnih potrošača.

Dopušteni (etični) e-mail marketing svako je masovno slanje e-mail poruka korisnicima koji su zatražili njihovo primanje. Obavijesti, newsletteri, ponude proizvoda i usluga, cjenici, katalozi, kuponi i ankete tek su neke od opcija koje nudi e-mail marketing, a koje se mogu uspješno i zakonito odaslati zainteresiranim korisnicima i tako ostvariti uspješnu web pormociju.

E-mail marketing je efektivan i poduzeća si ga mogu priuštiti te on pruža mnogobrojne mogućnosti privlačenja korisnika. Tvrtke pomoću e-mail marketinga direktno se obraćaju kupcima šaljući svoje promocije i novosti. Stvaranje e-mail liste  klijenata mora biti jedan od najvažnijih prioriteta, ali ono znači više od samog prikupljanja imena i adresa. E-mail marketing sistem može kategorizirati vaše klijente po bilo kojem kriteriju. Što je vaša poruka  prilagođenija primatelju vaši rezultati će biti bolji.